Meny
2018-08-15   Vecka: 33
Västra Götaland

Företagsformer

  Hem /   Kultur

I Sverige finns sju olika företagsformer varav två är europeiska företagsformer. Man kan också bedriva företag i form av ideell förening, enkelt bolag eller som privatperson, även om dessa inte allmänt anses vara företagsformer.

Aktiebolag (AB)
Ett aktiebolag ger det största ekonomiska skyddet för ägarna. Skiljelinjen mellan bolag och ägare är tydlig.
Aktiebolaget är både juridisk person och eget skattesubjekt. Ägarna måste gå in med en relativt stor kapitalinsats – vanligtvis minst 50 000 kronor – men sedan har ägarna med vissa undantag inget personligt ansvar för bolagets skulder och andra förpliktelser.

Handelsbolag (HB)
Med handelsbolag menas en rörelse som drivs av två eller flera delägare, så kallade bolagsmän.

Kommanditbolag (KB)
Ett kommanditbolag liknar ett handelsbolag såtillvida att det är en rörelse som drivs av två eller flera delägare.

Enskild firma
En enskild firma (även kallad enskild näringsidkare) är ingen juridisk person, det är den fysiska privatpersonen som själv driver och ansvarar för sin verksamhet.

Ekonomisk förening
En ekonomisk förening är den associationsform som bland annat kooperativ använder. Det krävs minst tre fysiska eller juridiska personer för att bilda en ekonomisk förening.

I Sverige fanns det år 2005 cirka 1,9 miljoner fysiska och juridiska personer registrerade för näringsverksamhet.

Firma24   Inlagd: 2016-09-04

Källa: Wikipedia
Företagsformer

Företagsformer


Kultur

Yrken & branscher: musik, film, konst, dans, teater, bio, språk. Här hittar du företagssidor inkl. bild, beskrivning, kontaktuppgifter, erbjudande och annan information till företag samt nyttiga tips och råd. Kategorin   Kultur innehåller flera artiklar.